Tjäder - en skogsfågel i kris
 
Nedgången i tjäderpopulationen är mycket tydlig på tidigare stora lekplatser.
Statistiken här ovan är hämtad från professorn och tjäderforskaren Ingemar Hjorths
långsiktiga studier.