Tjäderkycklingarnas miljö i dagens brutala skogsbruk
Foto: Göran Rönning 15 maj 2013

Tjäderkycklingarnas våtmarker och gransumpskogar ödeläggs i allt större omfattning av ett allt mer brutalare skogsbruk och dess metoder, bl a av bioenergiuttag som stubbar, grenar, ris.
Radikaliserad markberedning i våtmark. Västerdalarna, Malungs kommun.
Detta görs inte bara av skogsbolaget Lima besparingsskog, StoraEnso, Korsnäs, Holmen eller av Sveaskog i Norravar i Arvidsjaur.
Samma typ av övergrepp mot tjäderns livsmiljöer sker varje dag, överallt i vårt skogsrike.