Leif Johansson
Månbergsvägen 9
561 35 Huskvarna
Tel 036 136312
leif.britt@tele2.se