År 2008 slår 10 ledande svenska skogsforskare larm:

Sverige missar miljömålet i skogen!

I publikationen "Missade mål - tio forskare om utmaningar i skogen" utgiven av Världsnaturfonden WWF, slår sex professorer och forskningsledare vid Universitet och
ArtDatabanken fast att det är kris för den biologiska mångfalden i skogen.

Den visar också att dagens skogsbruk och andra åtgärder inte kommer att räcka för att uppnå de centrala miljömålen för svensk skogs- och miljöpolitik.
Några citat från nämnda rapport:

"Man kunde förvänta sig att de ambitiösa miljömålen skulle ha resulterat i ett påtagligt förändrat skogsbruk, så att förändringarna blev synliga ute i skogslandskapet. Jag tycker inte man kan se några sådana tendenser. Jag ser nya jättehyggen, brutala vägdragningaroch nya dikningsföretag. (Christer Nilsson, Professor, inst. För ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet)"

 


Lima, Västerdalarna
© Foto Göran Rönning, 2010

Gagnefs kommun
© Foto Göran Rönning, 2010

Gagnefs kommun
© Foto Göran Rönning, 2010