Hotet - det schabloniserade kalhyggesskogsbruket...
B 

Grova körskador på hygge vid Örnmossen, augusti 2009.
Foto: Olli Manninen
Skogshönsforskaren Per Angelstam, och Fil doktor i zooekologi Welander, Andrén, Rosenberg publicerade i rapporten
"Ekologisk planering av skogsbruk" 1990 alltså för 20 år sedan med följande konstaterande.

Framtida prognoser visar :

- att den totala omvandlingen av skogslandskapet ännu så länge ligger framför oss. Faktum är att det fortfarande finns ansenliga områden med naturnära skogssystem, i betydelsen att den skogliga kontinuiteten inte brutits. Det finns ännu tid, förutsatt att denna nya syn snabbt slår igenom, men tiden är kort. Stora förändringar har redan skett och vi fruktar att vi i många fall närmar oss kritiska gränsvärden. I början av 2000-talet kommer irreversibla förändringar redan att ha skett.


Tyvärr tvingas vi konstatera att 20 år senare, är denna skog slutgiltig slaktad på profitens altare. År 2010 fick ovanstående forskare därmed rätt.